Psychologenpraktijk

Prisma-Noord

(voorheen Psy-Noord)
Psychologen praktijk Prisma-Noord biedt (psycho)therapie binnen de Gespecialiseerde-GZZ en de Generalistische Basis GGZ.

 

Psychische klachten kunnen forse impact hebben op jouw dagelijks leven. Psychologen praktijk Prisma-Noord biedt hiervoor effectieve en toegankelijke behandelingen.

 

Middels de contactpagina kun je een vraag stellen en/of jezelf aanmelden.

Prisma-Noord = Psy-Noord

 

Therapie bij Prisma-Noord

Wij bieden toegankelijke en vakkundige hulp binnen de Gespecialiseerde-GGZ en Basis-GGZ. Dit betekent zo lang als nodig en als het kan zo kort mogelijk. Op eigen kracht verder kunnen, is waar wij ons bij Prisma-Noord op richten. Iedere cliënt krijgt bij ons een persoonlijke benadering. Samen bepalen wij welke hulp het beste bij jou past.

 

Er kunnen verschillende redenen zijn om in therapie te gaan. Meestal is er sprake van psychisch lijden zoals somberheid, angst, slapeloosheid, piekeren of lusteloosheid. Het kan ook zijn dat je omgeving opmerkt dat het niet goed met je gaat. Je hebt conflicten, je bent chaotisch of je kunt je niet goed meer concentreren.

 

Wanneer er sprake is van psychische klachten spelen deze waarschijnlijk een grote rol in jouw dagelijks leven. De klachten kunnen zo ernstig worden dat het volhouden van werkzaamheden niet gaat of dat er problemen ontstaan in relaties met anderen. Bij Prisma-Noord gaan we gezamenlijk op zoek naar de oorzaak van je problemen en pakken deze doelgericht aan.

 

Je vraagt je misschien wel eens af of er wel iets aan je klachten te doen is? Dit is meestal wel het geval. Prisma-Noord heeft daarvoor de juiste kennis in huis. De behandeling zal uitgevoerd worden door een ervaren BIG-geregistreerde therapeut.

 

Er bestaat meestal een wachttijd tot het intakegesprek. Deze staat hieronder aangegeven (geactualiseerd op 11-07-2024):

Wij nemen momenteel geen patiënten aan in de Gespecialiseerde-GGZ. De wachttijd in de Basis-GGZ (max. 10 sessies) bedraagt momenteel 9 weken.

 

Wachttijden en verzekering

De wachttijden zijn niet afhankelijk van waar je als cliënt bent verzekerd. Als de wachttijden boven de norm zijn, is het ook mogelijk dat je jouw zorgverzekeraar vraagt om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen zodat de wachttijd binnen de normen blijft.

Wij zijn niet gecontracteerd met: MENZIS – ANDERSZORG – ENO

 

Behandeling binnen de Basis-GGZ

De Basis-GGZ biedt kortdurende doelgerichte behandelingen waarbij de cliënt in staat is zelf de regie te pakken. Je psycholoog helpt je hier natuurlijk bij. De Basis GGZ is bedoeld voor mildere, niet-complexe psychische problemen.

 

Behandeling binnen de Gespecialiseerde-GGZ

Wanneer psychische problemen na behandeling in de basis GGZ nog niet zijn opgelost of de psychische problemen van complexere of ernstigere aard zijn, kan de huisarts mensen doorverwijzen naar de gespecialiseerde (specialistische) GGZ. Wanneer een huisarts iemand doorverwijst is er veelal sprake van een zware en/of ingewikkelde psychische aandoening waarbij intensieve(re) behandeling nodig is.

 

Aanmeldproces

Je dient een verwijsbrief van de huisarts te hebben voor hulp bij onze praktijk. Wij nemen contact met je op zodra er een verwijsbrief bij ons binnen is. Er zal dan altijd een eerste telefonische screening met een psycholoog plaatsvinden. Deze bepaalt of jouw hulpvraag goed bij onze praktijk (ons hulpaanbod) past. Als jouw hulpvraag aansluit bij Prisma-Noord, wordt er een intakegesprek gepland. Helaas zal je dan meestal een paar maanden moeten wachten.

 

Intakegesprek en behandelplan

Tijdens eerste gesprek op de praktijk, het intakegesprek, vragen we zoveel mogelijk informatie te geven over je klachten en de hulp die je zoekt. Je psycholoog stelt na het intakegesprek een behandelplan op. Dit zijn de beschrijvende diagnose en de geformuleerde behandeldoelen bij elkaar. Samen, tijdens de eerste therapiesessie, nemen we dit behandelplan nog een keer goed door.

Je wordt geholpen door een ervaren BIG-geregistreerde therapeut

 

Vergoeding behandeling

Prisma-Noord heeft met bijna alle zorgverzekeraars directe contracten afgesloten. De behandelingen bij Prisma-Noord worden daarom 100% vergoed vanuit de verplichte basisverzekering. Je eigen risico zal wel aangesproken worden.

 

AGB-code Prisma-Noord (Prisma-Praktijk): 22220876

Bij crisis of nood:

Bij een crisis of medische noodzaak buiten onze openingstijden kan je contact opnemen met:

 • De huisartsenpost binnen je eigen regio

(Amsterdam-Noord: 088-0030600)

 • De spoedeisende psychiatrie 020-523 54 33
 • Chat of bel 113 of gratis 0800-0113 (zelfmoordpreventie)
+ Tarieven en No-Show regeling

Jouw zorgverzekeraar vergoedt een percentage (gemiddeld 85%) van het onderstaande maximumtarief, vastgesteld door de N.Z.A. Hieronder de vindt u de belangrijkste 100% tarieven:

 • Behandelconsult 45 minuten € 186,92
 • behandelconsult 60 minuten € 215,70
 • Diagnostiekconsult 60 minuten € 255,98

 

Meer informatie over behandeltarieven in de Basis-GGZ (kwaliteitsstatuut sectie II) kunt u vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl.

 

Cliënten kunnen tevens hun eigen behandeltraject vergoeden:

 • Intakegesprek € 260,-
 • Per behandelgesprek 60 minuten € 180,-

 

OZP-tarief (informatie verstrekking aan derde met toestemming cliënt): € 91,78

 

Psy-Noord hanteert een no-show regeling. Dit betekent dat

er € 70,- in rekening gebracht wordt wanneer je:

 • Niet voor 11.00u de (werk)dag voor de afspraak afzegt.
 • U zonder reden niet op de afspraak verschijnt.
+ GZ-psycholoog

De gz-psycholoog is het basisberoep voor psychologen en pedagogen in de gezondheidszorg. De gz-psycholoog is sinds 1998 erkend als wettelijk beroep. Dat betekent onder andere dat de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ beschermd is: alleen psychologen en pedagogen die door de overheid geregistreerd zijn mogen zich gezondheidszorgpsycholoog noemen. Nederland telt ongeveer 16.000 gz-psychologen, bijna 1 per duizend inwoners. Ter vergelijking: er zijn bijna 80.000 artsen, onder wie circa 3.000 psychiaters. Tweederde van de gz-psychologen is vrouw.

Wat doet een gz-psycholoog?

De gz-psycholoog is deskundig op het gebied van psychische problemen. Dat kunnen zware psychische stoornissen zijn, maar ook ‘lichtere’ psychische problemen: opvoedings- of relatieproblemen, problemen op het werk, of problemen die samenhangen met lichamelijke ziektes of handicaps. De gz-psycholoog is een generalist. Zij heeft brede kennis van het hele veld van psychische problemen. Kerntaken van de gz-psycholoog zijn:

• diagnostiek: wat is er precies aan de hand?

• indicatiestelling: wat is de beste behandeling?

• zelf uitvoeren van behandelingen.

De gz-psycholoog werkt vaak samen met andere disciplines: artsen, psychiaters. Zij heeft daarbij een eigen professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat zij zelfstandig kan diagnosticeren en behandelen. Let op: niet elke psycholoog die in de gezondheidszorg werkt is gz-psycholoog. Wilt u zeker zijn van de deskundigheid van uw psycholoog, vraag dan of zij BIG-geregistreerd is. U kunt dit ook zelf nagaan, in het BIG-register

Waar werken gz-psychologen?

Het belangrijkste werkgebied van de gz-psycholoog is de geestelijke gezondheidszorg: de gespecialiseerde zorg voor mensen met psychische problemen. Hier werkt ongeveer de helft van alle gz-psychologen. Zij zijn verbonden aan een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast komen we gz-psychologen ook op andere plaatsen in gezondheidszorg tegen. Bijvoorbeeld:

 • als eerstelijnspsycholoog, voor mensen met minder complexe psychische problematiek;
 • in het ziekenhuis, voor de begeleiding en behandeling van mensen met lichamelijke ziektes;
 • in de zorg voor mensen met verstandelijke handicaps;
 • in de ouderenzorg, voor de begeleiding en behandeling van ouderen en soms ook hun familie, bijv. bij dementie;
 • en op tal van andere plaatsen, zoals in de revalidatiezorg, de jeugdzorg, het onderwijs, de verslavingszorg, TBS-inrichtingen, etc. etc.
+ Niet door de zorgverzekeraar vergoede (psychische) klachten

U krijgt geen vergoeding voor behandelingen van:

 • psychische klachten als u (nog) geen psychische stoornis heeft
 • problemen op het werk
 • relatieproblemen
 • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem
 • aanpassingsstoornissen
 • psychische klachten door een lichamelijke aandoening of door medicatie
 • verstandelijke beperking
 • slaapstoornissen
 • premenstruele stemmingsstoornis
 • communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis
 • leerstoornissen, bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie
 • een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk helpt niet genoeg of wanneer u bang bent voor bijvoorbeeld bloed of injecties
 • verzamelstoornis, behalve als deze heel ernstig is
 • lichte eetbuistoornis
 • huidpulkstoornis, behalve als er ernstige lichamelijke complicaties zijn
 • seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen
 • verslaving aan nicotine, bijvoorbeeld aan sigaretten
 • beperkte neurocognitieve stoornis
+ KLIK HIER: VACATURE GZ-PSYCHOLOOG

GZ-psycholoog (8 t/m 32 uur, loondienst of ZZP)

Psychologenpraktijk Psy-Noord bestaat sinds 1 oktober 2016. Vanwege de toestroom van cliënten ben ik, praktijkeigenaar Jeroen Vermeulen, op zoek naar één (of meerdere) BIG-geregistreerde regiebehandelaar. Je kan één t/m vier dagen werken. In loondienst of als ZZP-er.

Onze hulp is kort als het kan en langduriger als het nodig is. In de praktijk behandelen we cliënten met een breed scala aan problematiek, waaronder angst- en stemmingsklachten, trauma, burn-out, ADHD, emotie- en agressieregulatie en persoonlijkheidsproblematiek. Psychologenpraktijk Psy-Noord richt zich, zowel voor cliënten als voor verwijzers, op lokale en toegankelijke zorg. Je werkt veelal zelfstandig. Wel in nauwe samenwerking met praktijkeigenaar Jeroen Vermeulen.

Wij kijken breder en zijn ook gericht op duurzaam herstel en klachtreductie op de lange termijn.

BIG-geregistreerde regiebehandelaar

8 tot 32 uur per week (één tot vier dagen) – Contractvorm is bespreekbaar.

Wat ga je doen?

 • Intake, diagnostiek en opstellen van behandelplannen;
 • Uitvoeren van individuele behandeltrajecten (groepsbehandeling valt onder de mogelijkheden);
 • Bereikbaar zijn voor verwijzers en vragen van andere zorgverleners in de regio;
 • Meedenken met de ontwikkeling van Psychologenpraktijk Psy-Noord;

Er is veel mogelijk bij Psychologenpraktijk Psy-Noord. Nieuwe initiatieven zijn zeer wel bespreekbaar.

Naar wie zijn we op zoek?

 • Je bent in het bezit van een BIG-registratie;
 • Je hebt een resultaatgerichte werkwijze;
 • Je bent in staat tot snelle, korte en duidelijke diagnostiek en verslaglegging;
 • Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid;
 • Je beschikt over goede contactuele eigenschappen;
 • Je werkt waar nodig samen met het systeem om de patiënt heen;
 • Je staat open voor innovatief werken, zoals het werken met EHealth;
 • Je bent een betrokken behandelaar die enthousiast samenwerkt en de patiënt op een professionele manier benadert;
 • Je bent proactief (naar professioneel netwerk en patiënten en eventueel het meedenken in de ontwikkeling van Psy-noord);
 • Je hebt affiniteit met de werkwijze van de BGGZ en staat achter de behandelvisie van Psy-Noord.

Wij bieden:

 • Loondienst of ZZP;
 • In loondienst twee functiejaren bovenop je huidige functiejaar en een ruim opleidingsbudget: bij 28 uur of meer € 2000,- tot € 2500,- vrij te besteden opleidingsbudget (cursus, training, congres of supervisie). Bij minder uren zal er een verdeelsleutel toegepast worden.
 • Een professionele werkomgeving met een informeel karakter. Psychologenpraktijk Psy-Noord is gevestigd in het Medisch Centrum Asterweg. Hier is een ruim aanbod van 1e-lijns zorg aanwezig (https://asterwegmc.nl/);
 • Mogelijkheid om in het weekend te werken;
 • Ruimte voor eventuele eigen initiatieven.

Meer informatie over onze praktijk vind je op www.psy-noord.nl

Indien je interesse of vragen hebt in deze vacature kun je contact opnemen met de praktijkeigenaar Jeroen Vermeulen (0641393746) of e-mail sturen.

Gemiddeld is over het afgelopen halfjaar de cliëntenwaardering is een 8.4
+ klik hier voor informatie over emdr

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR is een behandeling gericht op het minder emotioneel beladen maken van schokkende ervaringen. Tevens kunnen andere ervaringen die forse impact hebben op jouw dagelijks  leven met EMDR behandeld worden:

 • Seksuele-, fysieke- en/of psychische mishandeling
 • Pestervaringen
 • Faalervaringen en faalangst
 • Ervaringen die veel angst gegeven hebben of nog angst geven (fobieën, paniekklachten, vliegangst, enzovoort)
 • Emotionele verwaarlozing, een zeer strenge of anderszins eisende opvoeding.

Klik hier voor nog meer achtergrondinformatie over EMDR. Tevens kun je hier interessante filmpjes vinden over EMDR.

Heb je vragen over EMDR, neem gerust contact op met Prisma-Noord

+ klik hier voor ANGSTKLACHTEN: Paniek - Hypochondrie - Specifieke fobieën - Sociale fobie - Dwang - Piekeren

Normale en abnormale angst?

Iedereen kent angst. Het is iets dat elk mens in een bepaalde mate kent. Angst is een menselijke reactie dat ons beschermt. Het weerhoudt ons er bijvoorbeeld van overmoedig te raken, maar het waarschuwt ook als er gevaar dreigt. Angst is dus een nuttige emotie die signalen herkent, zodat we snel kunnen reageren. Toch overkomt het sommige mensen dat hun angst een eigen leven gaat leiden. Als iemand door angst wordt beheerst en de naaste omgeving er tevens onder lijdt, spreken we van een angststoornis.

Wat is een angststoornis

Als angst een eigen leven gaat leiden, is het niet langer meer gebaseerd op alleen bedreigende situaties. Ook alledaagse situaties worden dan ten onrechte als beangstigend gezien en kunnen op die manier een negatieve invloed op iemands leven krijgen. Herkent u dit? Voelt u zich bedreigd en onrustig met een voortdurend angstig voorgevoel van naderend onheil en is er altijd wel iets waar u zich angstig over voelt? Dan kan het zijn dat u een angststoornis heeft. Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Hieronder vindt u meer informatie:

Paniekstoornis

U bent af en toe ineens ontzettend angstig. Dit kan gepaard gaan met allerlei lichamelijk reacties, zoals hartkloppingen, zweten, benauwdheid, rillingen, tintelingen of duizeligheid. Deze lichamelijke reacties leiden meestal tot allerlei angstige gedachten (‘ik word gek’,  ‘ik ga dood’, ‘ik val flauw’).

Dwangstoornis

Een dwangstoornis wordt ook wel obsessief-compulsieve stoornis genoemd. Obsessies zijn steeds terugkerende, hardnekkige gedachten of (denk)beelden die als akelig en storend worden ervaren. U kunt proberen ze te negeren of te onderdrukken, maar vaak stoppen ze pas wanneer bepaalde (dwang) handelingen (compulsies) worden uitgevoerd.

Sociale fobie

U ervaart angst en spanning in situaties met andere mensen. U bent bang dat u iets verkeerds doet of zegt en dat anderen u daardoor negatief beoordelen en afkeuren. Situaties waarin u aandacht krijgt vindt u moeilijk en gaat u zo veel mogelijk uit de weg.

Hypochondrie

Bij hypochondrie bent u er – ondanks veelvuldige geruststelling door de dokter – van overtuigd een ernstige ziekte te hebben. U overtuigt uzelf zo van het bestaan van de ziekte dat u de symptomen daadwerkelijk ervaart en regelmatig de dokter belt of opzoekt om zich te laten onderzoeken.

Specifieke fobie

U bent bang voor een voorwerp, een dier of een situatie zoals liften, hoogten, spinnen of bloed. Alleen de gedachte hieraan kan u al angstig maken. Bij een sterke angst kunt u een paniekaanval krijgen; u gaat trillen, zweten, krijgt hartkloppingen en krijgt extreem angstige gedachten.

Gegeneraliseerde angststoornis

U maakt zich voortdurend zorgen over dagelijkse zaken, zoals geld en of het welzijn van uzelf of anderen. U merkt dat dit piekeren steeds meer uit de hand loopt en u kunt het niet meer stoppen. Daardoor bent u onrustig en sneller geïrriteerd.

Klik hier voor informatie over de behandelingen van psychologen praktijk Prisma-Noord.

+ klik hier voor DEPRESSIEVE- EN STEMMINGSKLACHTEN

Wat is een stemmingsstoornis?

Ieder mens heeft verschillende stemmingen. Zo kunt je vrolijk of uitgelaten zijn of verdrietig of wanhopig. Normaal gesproken past de gemoedstoestand of emotie zich aan bij de situatie waarin jij je bevindt. Als jouw stemmingen niet aansluiten bij de omstandigheden of als ze te hevig zijn, is er mogelijk sprake van een stemmingsstoornis. Onder stemmingsstoornissen worden verstoringen van de normale stemming verstaan. Dat kan een depressie zijn, waarbij de stemming voor langere tijd gedrukt is of een manie, waarbij de stemming verhoogd of sterk prikkelbaar is.

Een depresie voelt uitzichtloos, maar dat klopt niet. Je bent ziek en kunt ook weer beter worden. Er zijn verschillende soorten depressies. Hieronder leest je over de verschillen tussen de soorten depressies.

Depressie
Je voelt je de hele dag somber en terneergeslagen. Je hebt weinig energie, concentratie en voelt zich prikkelbaar. Gedachten op plannen aan de dood kunne een rol gaan spelen. De kleur die het leven voor je had is tijdelijk verdwenen en lijkt nergens meer echt plezier aan te kunnen beleven. Het lijkt uitzichtloos en dat maakt een depressie zwaar en pijnlijk.

Dysthyme stoornis
Dit is een minder ernstige maar wel langdurige depressie. Je bent het grootste deel van de dag en minstens een aantal dagen per week neerslachtig of verdrietig. Deze depressieve gevoelens spelen al langer dan twee jaar. Je beleeft al lange tijd veel minder plezier aan het leven dan voorheen.

Postpartum depressie

Je bent net bevallen en u voelt je somber, heeft geen interesse in dingen om je heen en u kunt niet genieten van jouw baby. Je mist een ‘moedergevoel’ of je juist extreem bezorgd.

Winterdepressie

In het najaar, de winter en het vroege voorjaar heb je last van depressieve stemmingen waardoor je last heeft van lusteloosheid en somberheid. Je hebt weinig energie, uw concentratie neemt af en je bent soms prikkelbaar of voelt je dof en leeg. Tijdens een winterdepressie kan alles zijn glans verliezen. Typerend voor een winterdepressie is toegenomen eetlust en toegenomen slaapbehoefte.

Klik hier voor informatie over de behandelingen van psychologen praktijk Prisma-Noord.

+ klik hier voor Trauma (PTSS) en andere nare herinneringen

PTSS

Een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is de verzamelnaam voor een groep klachten die kunnen ontstaan na het meemaken van een schokkende, traumatische gebeurtenis. Hier behoren onder andere lichamelijke-, seksuele- of emotionele mishandeling toe, maar ook het meemaken van een ernstig ongeluk kan tot PTSS leiden.

Traumatisch wil zeggen dat je gewond bent geraakt, zowel lichamelijk als geestelijk bedoeld. Bij een PTSS is dit een psychische verwonding die niet goed geneest. Dat wil zeggen: het lukt je niet om het trauma te verwerken. Er kunnen herbelevingen (flashbacks) en nachtmerries ontstaan. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Soms is er sprake van een veelheid aan klachten, waaronder angst, depressie, relatieproblemen en verslavingsproblematiek.

Andere nare herinneringen

Een meer sluipend effect kan zijn dat je gepest bent of emotioneel verwaarloost. Dit op kan diverse manieren later tot uiting komen en impact hebben op jouw dagelijks leven. Ook het verliezen van een baan, een dierbare of een ernstige faalervaring op het werk, kan langdurige impact hebben en leiden tot psychische klachten.

Klik hier voor informatie over de behandelingen van psychologen praktijk Prisma-Noord.

+klik hier voor Burn-out en Stressklachten

Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer te kunnen vinden voor de bezigheden of werk. Een burn-out ontstaat meestal door hoge werkdruk in een omgeving waar de eisen hoog liggen. Een burn-out kan ook ontstaan door een aantal life-event die in korte tijd plaatsvinden (verhuizen, kinderen krijgen, een ziek familielid, een overlijden, een scheiding, enzovoort). Een burn-out wordt veroorzaakt door een langdurige overbelasting van het stress-systeem.

Allerlei klachtenkunnen nu de kop opsteken:

Psychische klachten

 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Angst- en paniekklachten
 • Stemmingswisselingen en neerslachtigheid
 • Opgejaagd gevoel
 • Neiging tot verslaving
 • Gevoelig voor prikkels
 • Piekeren

Lichamelijke symptomen

 • Vermoeidheid, slapeloosheid en gevoel van uitputting
 • Pijn in de spieren, nek en schouder
 • Buikspanning en darmproblemen
 • Hoofdpijn
 • Beperkt zicht
 • Oorsuizen
 • Snelle ademhaling
 • Snelle hartslag
 • Verhoogde bloeddruk
 • Koud

Klik hier voor informatie over de behandelingen van psychologen praktijk Prisma-Noord.

+ klik hier voor agressie-, en emotieregulatie-problemen

Emoties

We kennen verschillende emoties, zoals angst, verdriet, blijdschap en boosheid. Wanneer deze erg heftig zijn kan dat tot problemen leiden met je omgeving. Soms begrijpen mensen niet van zichzelf waarom ze zo reageren of zich voelen zoals zij doen. Het kan dan zijn dat ervaringen uit het verleden de heftigheid van emoties en gedrag beïnvloeden.

Problemen met boosheid en agressie.

Je voelt jezelf vaak gefrustreerd en boos. Hierdoor heb je veel conflicten. Soms lukt het niet om je handen thuis te houden of maak je spullen kapot. Wanneer dit leidt tot problemen in jeomgeving, spreken we van een AgressieRegulatie-Stoornis (ARS).

Problemen met meer dan alleen boosheid.

Moeite met emoties kan zich op verschillende wijzen uiten: je hebt bijvoorbeeld snel een eenzaam en leeg gevoel of je bent bang om in de steek gelaten te worden. Sommige nemen het zekere voor het onzekere door zichzelf terug te trekken om zo de pijn te vermijden. Anderen reageren liever boos omdat verdriet meer pijn geeft. Het kan zijn dat je vaak enthousiast aan iets nieuws begint (baan, opleiding of relatie) en het je niet lukt om het een week vol te houden. Je stemming kan plotseling omslaan van vrolijk naar stil en depressief. Heb je van meerdere van deze klachten last, dan spreken we van een EmotieRegulatie-Stoornis (ERS).

Klik hier voor informatie over de behandelingen van psychologen praktijk Psy-Noord.

+ klik hier voor AD(H)D

Wat is AD(H)D?

ADHD is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. Dit kan ervoor zorgen dat u zich moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid bent (aandachtsproblemen), ondoordacht beslissingen neemt en te snel tot actie overgaat (impulsiviteit) en lichamelijk overactief bent of u altijd onrustig voelt (hyperactiviteit). ADHD zonder hyperactiviteit werd vroeger ook wel ADD genoemd.

Wat betekent het voor uw leven? Volwassenen met ADHD benoemen problemen op veel gebieden. Voorbeelden hiervan zijn:

Aandachtsproblemen

 • Snel afgeleid zijn
 • Moeite met het afmaken van dingen
 • Overgaan van de ene op de andere activiteit
 • Geen overzicht hebben over hoofd- en bijzaken
 • Slecht kunnen plannen, organiseren en kiezen
 • Slechts kort kunnen lezen
 • Alleen concentratie op kunnen brengen als het onderwerp erg interessant is
 • Moeite met luisteren, met het tot zich door laten dringen van informatie
 • Moeite met het invullen van formulieren, instructies begrijpen en onthouden
 • Vergeetachtig zijn
 • Vaak dingen kwijt zijn
 • Chaotisch zijn

Hyperactiviteit

 • Moeite met stilzitten
 • Altijd bezig zijn
 • Steeds moeten lopen
 • Een gevoel van innerlijke rusteloosheid
 • Friemelen
 • Slecht kunnen ontspannen
 • Druk praten
 • Fanatiek sporten

Impulsiviteit

 • Woedeuitbarstingen
 • Impulsaankopen
 • Dingen er uitflappen: zeggen wat je denkt
 • Anderen in de rede vallen
 • Ongeduldig zijn
 • Gokken
 • Vreetbuien

Disfunctioneren

Dat het leven minder succesvol verloopt dan u zou hopen of verwachten wanneer er geleden wordt onder veel van bovenstaande klachten is logisch. Toch wordt ADHD als onderliggende oorzaak vaak niet herkend. Een reeks “mistgordijnen” ligt op de loer. Opvattingen over karakterzwakte, stress en psychologische verklaringen vertroebelen het beeld. Zo krijgt u als iemand met ADHD waarschijnlijk vaak te horen:
“Je kunt je wel concentreren als je het maar interessant vindt”
“Als het echt moet lukt het je wel”
“Je moet je gewoon beter leren beheersen”
“Als je niet zoveel zou drinken zou je beter functioneren”
“Je bent gewoon een beetje druk”
“Als je nou een week of wat vrij had zou je jouw zaken wel op orde krijgen”

Problemen die kunnen ontstaan door ADHD

Volwassenen met ADHD blijken vaak op een lager niveau te functioneren dan men zou verwachten. Men heeft bijvoorbeeld een schoolcarrière die niet strookt met de CITO toets. Heel kenmerkend is een neerwaartse spiraal. Er wordt begonnen op een opleiding, na één of twee keer blijven zitten wordt er uitgeweken naar een lager schooltype, als het leren echt niet gaat wordt de school verlaten zonder diploma. Men is ook gevoeliger voor spijbelen, vaker betrokken bij conflicten in de klas en dergelijke. Heftig puberen, meer dan gemiddeld last van impulsieve acties wordt veel gezien en is schadelijk voor de (school)carrière. Ook typerend is dat de middelbare school nog redelijk wordt doorlopen. Een gezin met regels en controle, een middelbare school met controle op aanwezigheid en studieondersteuning, dat alles helpt. Als er vervolgens naar HBO of Universiteit wordt gegaan en op kamers, valt de structuur en controle weg. Chaos in denken en handelen zonder externe compensatie zorgt dan vaak voor uitval. De eigen kamer is een zootje, de studiepunten worden niet gehaald, er ontstaan financiële problemen enzovoorts.

Op het werk ontstaan vaak problemen. Carrière maken betekent in bijna iedere organisatie dat er meer leidinggevende taken bijkomen. Langetermijndoelen moeten worden gesteld en gehaald. Een uitstekende verkoper is nog geen goede planner. Concentratieproblemen en impulsiviteit zijn bepaald niet ondersteunend bij het werken aan lange termijn doelen.

Relaties komen onder druk te staan wanneer men veel vergeet en niet diplomatiek maar juist erg impulsief reageert. Een veel gehoorde klacht van partners is: “Het lijkt wel of ik er nog een kind bij heb”. Het uitbesteden van alle taken die planning en organisatie vereisen, put de partner uit. Vergeetachtigheid en onoplettendheid worden vaak beleefd als niet attent zijn of erger nog als onbetrouwbaarheid.

Er wordt veel meer dan gemiddeld middelen gebruikt om zich te kalmeren of beter te kunnen concentreren. Alcohol helpt tijdelijk de innerlijke onrust te bestrijden. Bij langdurig en overmatig gebruik wordt men juist onrustiger, gaat de kwaliteit van de slaap achteruit en liggen somberheid en verslavingsproblemen op de loer. Roken, coke, speed, cafeïne kortom alle stimulerende middelen helpen in eerste instantie ook om de hersens beter bij elkaar te houden. THC bestrijdt aanvankelijk de innerlijke onrust en de slaapproblemen maar maakt nog chaotischer en vergeetachtiger.

Problemen met het huishouden verdienen een aparte plaats in deze uitleg over disfunctioneren. Op het werk is er veelal nog een helpende structuur. De agenda moet gewoon gevolgd, de aanwezigheid is bepaald op vaste tijden, als men zelf geen overzicht heeft is er de baas, in een hogere functie misschien zelfs een eigen secretaresse. Zelf het huishouden doen betekent zelf plannen, regelen en uitvoeren. De eigen tijd moet worden ingedeeld en er moet worden afgestemd op gezinsleden. Nu juist deze “vrijheid” doet een appèl op vaardigheden waar volwassenen met ADHD over het algemeen zwak in zijn. Oververmoeidheid en overspannenheid liggen als het ware op de loer.

Veel volwassenen met ADHD zijn in de loop van hun leven beschadigd geraakt door de vele mislukkingen. Dat dit slecht is voor het zelfvertrouwen spreekt voor zich. Ergens maar niet meer aan beginnen omdat het al zo vaak niet lukte iets af te maken, wordt veel gezien. Een zekere overgevoeligheid voor kritiek ontstaat ook gemakkelijk.

Klik hier voor informatie over de behandelingen van psychologen praktijk Prisma-Noord.

+ klik hier voor een Negatief Zelfbeeld

Wat is een negatief zelfbeeld?

Een negatief zelfbeeld (vroeger werd dit ook wel minderwaardigheidscomplex genoemd) wil zeggen dat iemand zichzelf negatief beoordeelt. Dit kan een specifieke eigenschap zijn die betrekking heeft op innerlijk of uiterlijk (bv “Ik ben saai” of “ik ben dik”), maar kan ook slaan op de persoon als geheel (“Ik ben waardeloos”). Een zelfbeeld kan realistisch zijn of niet. Iemand van 200 kilo die zichzelf dik vindt, iemand die zijn kind slaat en zichzelf een slechte vader vindt; deze zelfbeelden zijn weliswaar negatief, maar ook realistisch. Wanneer iemand hier geen last meer van wil hebben zou je deze persoon eerder aanraden om zijn gedrag te veranderen, dan om te werken aan zijn zelfbeeld. Anders is het, als iemand bijvoorbeeld veel vrienden heeft, prettig is in de omgang, een leuke baan heeft, maar zichzelf een loser voelt. Dan is er sprake van een ireëel negatief zelfbeeld. Een gevoel van minderwaardigheid heeft vaak invloed op hoe je je gedraagt. Sommigen trekken zich terug, anderen zullen eerder geneigd zijn tot overcompenseren en gaan hoog van de toren blazen. De voortdurende vergelijking met anderen, kan er toe leiden dat je de lat erg hoog legt voor jezelf. We zijn doorgaand vooral geneigd te letten op succesverhalen van anderen en worden hier ook dagelijks mee geconfronteerd in de media. Dit kan leiden tot faalangst. Je gaan zaken dan uit de weg uit angst om te falen. Deze spanning slokt veel van je aandacht op en kan je prestaties dan ook weer negatief beïnvloeden.

Ontstaan van een negatief zelfbeeld

Vaak ontstaat een negatief zelfbeeld als gevolg van een gebrek aan waardering, een kritische of onzekere ouder of pestervaringen in de voorgeschiedenis. Er is echter niet altijd een oorzaak aan te wijzen.

Symptomen

Hoe weet je of je een negatief zelfbeeld hebt? Een negatief zelfbeeld herken je aan de volgende symptomen, signalen en kenmerken:

 • Je hebt het gevoel niets te kunnen,
 • Je hebt het gevoel niets goed te kunnen doen,
 • Je bent jezelf altijd aan het bekritiseren,
 • Je voelt je niet trots op jezelf,
 • Je denkt dat anderen belangrijker zijn dan jezelf,
 • Je denkt dat anderen beter zijn dan jezelf,
 • Je kijkt daarom op tegen anderen mensen,
 • Je voelt je voortdurend te kort geschoten,
 • Je overwaardeert de dingen die je slecht doet,
 • Je onderwaardeert de dingen die je goed doet,
 • Je bent zeer gevoelig voor kritiek van anderen,
 • Je bent altijd op zoek naar waardering van anderen,
 • Je hebt geregeld last van depressieve gevoelens.

Gevolgen van een negatief zelfbeeld

De gevolgen van een negatief zelfbeeld zijn groot. Een negatief zelfbeeld draag je altijd bij je. Je bent je er niet altijd van bewust, maar het doet zijn werk wel. Somberheid, angst, jezelf terugtrekken, niet voor jezelf opkomen, vermijden van emoties of minder ondernemen zijn bekende gevolgen van een negatief zelfbeeld.

Klik hier voor informatie over de behandelingen van psychologen praktijk Prisma-Noord.

+ klik hier voor problematische karaktereigenschappen

Ieder mens heeft zo zijn karaktereigenschappen en eigenaardigheden. We spreken pas van persoonlijkheidsproblemen als je van deze eigenaardigheden hinder ondervindt. Als jouwrelaties, werk en verdere leven er onder lijden.

Voorbeelden van karaktereigenschappen die problemen kunnen geven:

 • hoge eisen – altijd maar het beste van jezelf of anderen eisen
 • vermijdend – niet veel durven, nieuwe contacten mijden, bang voor een negatief oordeel van anderen
 • afhankelijk – altijd alles aan anderen overlaten, altijd verzorgd willen worden
 • autonomie – je grenzen niet (h)erkennen, geen nee kunnen zeggen, vaak ben je op anderen gericht
 • rigide – niet graag van mening veranderen, kort door de bocht, weinig rekening met anderen houden
 • structurele conflicten – snel aangevallen en verongelijkt voelen, een kort lontje hebben
 • verlatingsangst – hierdoor erg vastklampen aan anderen, of juist relaties vermijden
 • achterdocht – snel ergens iets achter zoeken, ook steeds opzoek naar bevestiging dat de ander niet te vertrouwen is

Voorbeelden van klachten zijn:

 • telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
 • een instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven
 • extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen
 • agressieve uitingen, snel achterdochtig en impulsief reageren
 • snel buitengesloten, verlaten of afgewezen voelen
 • nauwelijks zelfstandig keuzen in het leven durven te maken en zich angstig aan anderen vastklampen
 • op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen.

Klik hier voor informatie over de behandelingen van psychologen praktijk Prisma-Noord.

De CQ-index

Aan het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe de cliënt de behandeling heeft ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. Dat geeft ons veel waardevolle informatie om onze processen te verbeteren. In 2022 waren onze scores:

 • Bejegening (1-5): 4,8
 • Samen beslissen (1-5): 4,7
 • Informatie behandeling (1-5): 4,5
 • Uitvoering behandeling (1-5): 4,4

Uit deze cijfers blijkt dat onze praktijk goed tot zeer goed scoort op de uitkomstmaten van de CQ-index.

+ Klik hier voor meer informatie over onze kwaliteitsstandaarden.

Transparantie en continue verbeteren

Psychologenpraktijk Prisma-Noord is transparant over zijn werkwijze en is cliëntgericht. Onze praktijk wil zich daar continue in verbeteren. Goede informatie en wederzijdse verwachtingen dienen zo helder mogelijk te zijn.  Middels verschillende informatiebronnen bieden wij transparantie. Het dossier is voor de cliënt beschikbaar en de cliënt kan bijvoorbeeld het behandelplan en de eindevaluatie die wij aan de huisarts sturen meekrijgen. Verder toetsen wij op verschillende manieren of onze werkwijze bij de cliënt aansluit. Dit kan mondeling zijn en middels vragenlijsten. Op basis van deze informatiebronnen werken wij continue aan het verbeteren onze processen en behandelingen.

Samen beslissen

We beslissen gezamenlijk met de cliënt welke behandeling het beste past en evalueren regelmatig. Therapie is het aangaan van een persoonlijk veranderproces om zo psychische gezondheid te verbeteren. Zowel de therapeut als de cliënt zijn hiervoor verantwoordelijk. Wij bespreken de verschillende behandelmogelijkheden met de cliënt. We beslissen vervolgens gezamenlijk wat het beste past, evalueren tussentijds en waar nodig sturen wij tussentijd bij.

Naasten

Naasten kunnen betrokken worden bij de behandeling. De cliënt wordt geactiveerd dit zelf te doen. Er kan ook iemand uit de omgeving van de cliënt mee naar een therapiesessie. Uit veel wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het betrekken van naasten een positief effect heeft op het herstel van psychische klachten. De therapeut stuurt veelal actief aan op het betrekken van naasten tijdens de behandeling. Op de OVER pagina van onze praktijk staat nog meer informatie over hoe wij met professioneel netwerk samenwerken, zoals de huisarts, POH-GGZ of de Gespecialiseerde-GGZ.

Kennis, Innovatie en Deskundigheidsbevordering

Behandelingen bij Prisma-Noord worden uitgevoerd volgens de actuele zorg- en kwaliteitsstandaarden. Al onze behandelaren zijn BIG-geregistreerd. Middels opleidingen, congressen, onderling overleg en supervisie houden behandelaren hun kennis up-to-date. Zowel de praktijkeigenaar als de behandelaren zijn aangesloten bij beroepsverenigingen welke ons op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van effectieve therapieën. Enkele keren per jaar zet Prisma-Noord zich in om mee te denken over het verbeteren van de Basis-GGZ met andere zorgaanbieders en Keurmerkhouders. Nieuwe innovaties passen wij geregeld toe.

EMDR Europe practitioner

De praktijkeigenaar van psychologenpraktijk

Prisma-Noord is EMDR Europe practitioner. Dit is een titel die in Europees verband wordt toegekend aan therapeuten van wie is vastgesteld dat zij in staat zijn EMDR in alle facetten te beheersen. EMDR Europe practitioners hebben een erkende EMDR basis- en vervolgtraining gevolgd, ruime werkervaring, en door middel van supervisie aangetoond dat het geleerde op de juiste wijze in praktijk wordt gebracht.

Informatie over psychische klachten

Prisma-Noord wil je wijzen op twee belangrijke websites waar je veel goede informatie kunt vinden over psychische klachten.

Dit zijn de websites wijzijnmind.nl en thuisarts.nl.

 • MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen ze door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren.
 • thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over (psychische) gezondheid en ziekten.

Hieronder vind je verschillende psychische klachten waarvoor Prisma-Noord behandeling biedt. Heb je vragen of staat jouw klacht er niet bij, kun je altijd contact opnemen voor vragen en overleg. Wij bieden geen behandelaanbod op het gebied van verslavings- en eetproblematiek

Monitoren behandeleffect en cliëntenervaringen

Psychologenpraktijk Prisma-Noord meet cliëntenervaringen en behandeleffecten middels het afnemen van vragenlijsten bij de cliënt. Doel is continue kwaliteitsmonitoring en het verbeteren van de door ons geleverde zorg. Meer specifieke informatie over de vragenlijsten die wij gebruiken, kunt op de over pagina vinden.

Wij zijn lid van de volgende beroepsverenigingen: