Coaching

Coaching bij Mind In Progress is een persoonlijk traject. Vanuit een heldere aanpak gaan wij samen in gesprek om doelen te stellen en resultaat te boeken. Door mijn achtergrond ben ik gewend zowel met milde als met meer dieperliggende coaching vraagstukken om te gaan. Ik sta daarin stevig en durf direct te zijn, maar ben als vertrouwenspersoon tegelijk oprecht betrokken bij het veranderproces. Ik ben in staat om tot inzichtelijke en snelle analyses te komen en zoek vervolgens waar de motivatie tot verandering ligt. Waar dat bijdraagt pas ik therapeutische technieken toe. Blinde vlekken en blokkades worden hierbij onder de loep genomen. U gaat vervolgens zelf aan de slag met uw coaching doelen en wordt aangezet tot nieuw gedrag. Mijn werkwijze is maatwerk, betrokken en onderbouwd.

4-MIP

Coaching bij Mind In Progress kan gericht zijn op uw persoonlijke leven alsmede uw professionele leven. Een coaching traject heeft bijvoorbeeld betrekking op zelfvertrouwen, samenwerken, leiderschap, reflectie, stress of zelfontplooiing.

 

Als u bij Mind In Progress een coaching traject heeft doorlopen zijn er een aantal zaken in uw voordeel veranderd. Uw professionele en persoonlijke leven verlopen soepeler. U zit beter in uw vel en uw omgeving merkt dat. Verandering die u soms niet eens voor mogelijk hield. Lees meer over de werkwijze van Mind In Progress.

Coaching van Mind In Progress is maatwerk, echter hebben wij ook enkele kant en klare individuele trainingsprogramma’s:

Individuele vitaliteits- en stresspreventie training

Stress komt vaak voor bij toegewijde werknemers. Voelt u of uw werknemer zich moe, prikkelbaar, gespannen of zelfs helemaal opgebrand? Dan bent u bij Mind In Progress aan het juiste adres. Dit Individueel vitaliteits- en stresspreventie programma voorkomt volledige uitval of helpt terug te komen van een burn-out. Ik begeleidt u bij de te nemen stappen van een eventueel re-integratietraject. Het programma bestaat uit 10 individuele sessies van één uur. In deze training leert u:

 • wat stress (of burn-out) precies inhoudt
 • leefstijltraining
 • zelfcontrole programma opstellen; signalen herkennen en er naar handelen
 • inzicht te krijgen in uw eigen aandeel
 • assertief zijn en hulp kunnen vragen
 • uw werkomgeving te analyseren
 • uzelf en uw valkuilen te analyseren
 • onderzoeken en veranderen van belemmerende overtuigingen (bijvoorbeeld hoge eisen)
 • realistisch denken
 • ontspanningsoefening/mindfulness
 • timemanagement
 • stappenplan werkhervatting (optioneel)

 

Indien nodig onderhoudt Mind In Progress contact met werkgevers en bedrijfsartsen.

 

Prijs

intake en 10 gespreksbijeenkomsten bij uw coach € 1375,-

+ Individuele vitaliteits- en stresspreventie trainingsprogramma – TOTAAL FIT

De inhoud komt overeen met het Individueel vitaliteits- en stresspreventie programma, met als toevoeging een 12-weken durend sportief traject met een Personal Trainer. Uw sportdocent Niels Tessel stelt voor u een afgestemd trainingsprogramma op en coacht u 12 maal één uur in de fitnesszaal. Hij begeleidt u hierbij tevens op het gebied van voeding. Na 12 weken bent u klaar om alleen verder te kunnen.

 

De sportschool waar vanuit Niels Tessel de begeleiding geeft, is Sport Natural, maar het is ook mogelijk een sportschool bij u in de buurt te vinden voor dit traject. Mind In Progress regelt alles voor u.

 

Prijs

Intake, 12 maal één uur een personal trainer en 10 gespreksbijeenkomsten bij uw coach € 2075,-

Personal trainer plus coaching is het trainingsprogramma TOTAAL FIT
+ Individueel trainingsprogramma Beter omgaan met boosheid

Voelt u zich vaak gefrustreerd, boos of valt u vaak uit tegen anderen? Wordt het vervelend of zelfs een probleem voor uw omgeving? Ik ben opgeleid en gekwalificeerd om de training Agressie Regulatie op Maat te geven. De training bestaat uit acht individuele sessies van een uur waarin situaties worden geanalyseerd en concrete vaardigheden worden aangeleerd om beter om te gaan met boosheid, frustratie en agressie. Er zijn opdrachten buiten de sessies om en u krijgt daarbij concrete handvatten. Zowel uzelf als uw omgeving zal snel resultaat zien. Kandidaten die deze training doorlopen hebben, ervaren deze als zeer positief. In deze training leert u:

 • Boosheid en frustratie tijdig te herkennen
 • situaties te analyseren
 • triggers in kaart te brengen
 • verschillende vaardigheden om beter met boosheid om te gaan
 • meer ontspannen door het leven te gaan
 • grip op uw boosheid te hebben
 • zich adequater te uiten
 • technieken om u te ontspannen

 

Prijs

Intake plus training zeven bijeenkomsten € 999,-

+ Verwerken nare herinneringen en overwinnen van angst door EMDR

Herinneringen kunnen stevig in de weg zitten, zelfs zodanig dat er psychische klachten ontstaan, mensen dingen niet meer durven of er zelfs uitval op het werk ontstaat. Heeft u of uw personeel iets naars of traumatisch meegemaakt, in enkele sessies breng ik u stappen verder als gekwalificeerd EMDR-behandelaar. U kunt de gebeurtenis achter u laten en verder met de toekomst. Enkele voorbeelden waaraan bij Mind In Progress gewerkt kan worden:

 • Ik ben helemaal de mist in gegaan met mijn presentatie en nu ben ik steeds erg gespannen als ik voor de groep moet staan.
 • Ik heb een overval of ander misdrijf meegemaakt, ik voel mij nog elke dag onveilig.
 • Ik ben gepest (vroeger of op het werk) en voel mij nu onzeker.
 • Ik heb een fobie (voor spreken voor groepen, spinnen, vliegen, hoogtes, of andere angsten), wat mij in het dagelijks leven erg beperkt.

 

Let op! Dingen niet durven hoeft niet alleen met echte nare ervaringen te maken te hebben. Soms gaat het over een bepaald rampscenario waar u (onbewust) bang voor bent. Dit zit ook opgeslagen in uw brein en kan aangepakt worden met EMDR.

+ Procestraject: Oplossen van een (team)conflict

Zijn er problemen in uw team? Kunnen mensen niet goed met elkaar samenwerken? Er zijn verschillende mogelijkheden om de situatie te verbeteren! Eerst is een goede analyse nodig. Het verbetertraject kan vervolgens een proces zijn met een integratie van zowel coaching, training en mediation. Hieronder vindt u alle mogelijke stappen op een rij:

 • Eerste analyse aan de hand van een voorgesprek (HR-manager, leidinggevende of teamleden)
 • Individuele intakes met de betrokkenen
 • Gezamenlijke intake met de betrokkenen
 • Integratieve analyse van het conflict en de voorgestelde oplossing
 • Voorlichting over communicatie- en conflictmodellen
 • Individuele coaching gericht op persoonlijke leerdoelen
 • Teammediation
Coaching gericht op het stellen van doelen en oplossen van problemen

Vanuit een probleem ontstaat een coachdoel.

– Voorbeelden van problemen zijn: u heeft te veel stress, u wordt onvoldoende als leider ervaren, u bent onzeker in uw werk, u heeft te vaak conflicten.

– Voorbeelden van coachdoelen zijn: ik wil mij meer ontspannen voelen, effectiever zijn als leider, mij zeker voelen in mijn werkzaamheden of meer onderdeel zijn van het team.

Doelen zullen verder worden onderzocht, uitgediept en uitgewerkt. Zie bij werkwijze voor de verdere methodiek.

+ Gratis informatie- en klikgesprek

Wilt u weten wie u voor u krijgt? Wilt u een toelichting op wat Mind In Progress voor u kan betekenen? Wilt u in een face to face gesprek aanvoelen hoe het contact verloopt? Bel dan Mind In Progress of vul het contact formulier in. We maken snel een afspraak voor kosteloze kennismaking. Natuurlijk staan we dan alvast stil bij uw doelen en wat u verwacht van het coachingstraject. Daarna kunt u nog altijd beslissen of u een intake wilt of van een andere dienst gebruik wilt maken.

+ Procedure coachtraject

Er zal eerst een intakegesprek plaatsvinden waarvan een verslag wordt geschreven. In dit verslag staat een samenvatting van het intakegesprek en het karakter van het coachtraject. De werkwijze met bijbehorende coachingsdoelen worden geformuleerd en een indicatie van het aantal sessies zal worden gegeven.

 

De invulling van de daarop volgende coachingsgesprekken zullen wij gezamenlijk bepalen. Er zijn daarin verschillende mogelijkheden.

Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met reflectieverslagen en van tevoren ingebrachte casuïstiek. Tot de mogelijkheden behoren tevens andere registratie- of oefenopdrachten buiten de coachingsgesprekken om. Aan het einde van het traject kan er een overzicht van de nieuwe vaardigheden en valkuilen opgesteld worden.

Wanneer gewenst kan de gespreksinhoud ook tijdens de coachingssessies zelf aangereikt worden. Dit betekend minder tussentijds werk. Vaak is deze coachingsvorm meer gericht op reflectie en zelfontplooiing.

Er is altijd overleg mogelijk over de coachvorm die het beste past. Mind In Progress heeft vele mogelijkheden om aan te sluiten op uw vraag of doelstelling. Er zal regelmatig worden geëvalueerd of we nog op de juiste koers zitten.

+ Voor HR, P&O of werkgevers

Er kunnen met Mind In Progress afspraken gemaakt worden over voorgesprekken, tussentijdse evaluaties en evaluaties achteraf. Dit kan zowel face to face, met of zonder werknemer, via de mail of in een andere samen overeengekomen vorm. De privacy en daarmee de werkrelatie met de kandidaat staat niettemin altijd voorop! Dit is in uw en zijn of haar belang. Een evaluatie wordt daarom altijd met de werknemer voorbesproken. Neem gerust contact op met vragen over de werkwijze van Mind In Progress.

Doelen van het coachtraject verschillen per persoon. Het kan gaan over reflectie, inzicht en zelfontplooiing of het stellen van doelen of oplossen van één of meer problemen. Hieronder vindt u voorbeelden van doelen waarvoor u een coach in de arm kunt nemen. Bent u toch niet zeker of u met uw coachvraag bij Mind In Progress terecht kunt, neem gerust contact op.

Mind In Progress werkt vanuit een duidelijk, helder en onderbouwd kader.

BEWEEG CURSOR OVER INTERPRETATIE – GEDRAG – EMOTIE 

[imagemap id=”16586″].

Coaching gericht op reflectie, inzicht en zelfontplooiing

Het gaat hierbij over leren over wie je bent, stilstaan en dichter bij je persoonlijke stijl komen. Rust en balans vinden door middel van een inzicht gevend gesprek. Vragen worden gesteld om tot de kern te komen. Er ontstaat ruimte en u begrijpt meer waar zaken echt over gaan, waarvoor u gemotiveerd bent en waar u zich echt op wilt richten. De aandacht is volledig op u gericht. Deze coachingsgesprekken kunnen voelen als een korte vakantie. Je maakt je hoofd vrij en komt tot de essentie.