Over

Op deze pagina vindt u onder andere informatie over het behandelaanbod, de psychologen en de werkwijze van Prisma-Noord. Heeft u vragen kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk.
Prisma-Noord werkt volgens het Cognitief-Gedragstherapeutisch kader (CGt), een toegankelijke behandelmethode. Bovendien hebben wij specialistische behandelprogramma’s voor AD(H)D, Trauma, Agressie, Burn-Out en een Negatief Zelfbeeld.
Wat is therapie bij een psycholoog?

Een psycholoog is deskundige op het gebied van geestelijke gezondheid. Samen met jou onderzoeken we stap voor stap waardoor je psychische klachten veroorzaakt worden. Vervolgens bepaal je samen met je psycholoog hoe deze klachten het beste beïnvloed kunnen worden. Deels kan dat tijdens de sessies met je psycholoog, maar bijna altijd zal je zelf aan de slag moeten met veranderingen buiten de therapiesessies om. Naast de gesprekken met je psycholoog ben je dus zelf, in je eigen dagelijks leven, verantwoordelijk om aan de slag te gaan om zo je psychische klachten te verhelpen. Natuurlijk samen met je psycholoog van Prisma-Noord, met zijn kennis, steun en begeleiding.

 

Behandelingen van Prisma-Noord.

Vrijwel alle behandelingen bij Prisma-Noord zijn gebaseerd op Cognitieve-Gedragstherapie (CGt). Uitleg over CGt vind je op deze pagina. Prisma-Noord heeft naast het reguliere behandelaanbod, een specialistisch behandelaanbod op het gebied van Trauma, ADHD, Agressie, Burn-Out en Negatief Zelfbeeld. Wij werken met bewezen effectieve (Evidence Based) behandelmethoden.

 

Cognitieve GedragsTherapie (CGt)
infographic-werkwijze-01Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Binnen de cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en stapsgewijs bijgestuurd. CGt is een van de belangrijke stromingen binnen de psychotherapie en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt toegepast kan worden bij het verhelpen van veel soorten psychische klachten.
Hieronder een aantal belangrijke factoren welke in CGt aan bod komen

De situatie

situatieSituaties en jezelf kunnen niet veranderen door passief te zijn. Alleen door jouw eigen gedrag kan je hier invloed op uitoefen. Door situaties of jezelf anders te beoordelen, kun je het anders emotioneel beleven. Het startpunt van gesprekken bij Prisma-Noord is het beschrijven van die situaties waarin jouw klachten zich voordoen. Vervolgens komen wij bij de vervolgstappen die hieronder beschreven worden.

Hoe jij de situatie beoordeeld/interpreteert

interpretatie-situatieSituaties en jezelf zijn verschillend te interpreteren, of anders gezegd te beoordelen. Bijvoorbeeld als jij denkt: “ik ga falen” of “ik kan dit”. Wanneer je in dezelfde situatie sterk aan één van beide hecht, zal de emotionele beleving wezenlijk verschillen. In hoe je jezelf of situaties beoordeelt, valt bij Prisma-Noord veel winst te behalen. We onderzoeken samen jouw beoordelingsprocessen minutieus, staan stil bij jouw blokkades en gaan dit waar nodig veranderen.

De emotionele beleving

emotie-situatieHelaas is het zo dat er geen knop bestaat waarmee je emoties rechtstreeks kunt beïnvloeden. Je kunt niet zeggen, “en nu voel ik mij zeker”, wanneer je iets daadwerkelijk spannend vindt. Je kunt niet zeggen “en nu vind ik mijzelf leuk” als je dat niet zo beleeft.

Emoties beïnvloeden, zoals: je goed of stabiel voelen, gelukkig zijn, angstvrij zijn of balans ervaren kan daadwerkelijk. Het vraagt echter wel eerst gericht onderzoek (hoe, waarom, waar, wanneer, enzovoort). Na therapie heb je daar meestal flinke stappen in gemaakt.

Hoe jij je gedraagt

mijn-gedragGedrag is dat wat anderen van jou zien en merken. CGt is daarom ook op gedrag gericht. Jouw gedrag heeft invloed op de mensen om je heen, jouw eigen emoties en hoe je jezelf beoordeeld. Er bestaat adequaat en minder adequaat gedrag om met psychisch problemen om te gaan. Tijdens de therapie gaan we samen op zoek naar dat gedrag datpast om jouw klachten te verhelpen.

Het effect van gedrag en beoordelingsprocessen op jezelf.

effect-gedragWat zijn nu precies jouw motieven om je te gedragen zoals jij doet? Uiteindelijk om een bepaald doel te bereiken binnen jouw omgeving of binnen jezelf (je psyche). Bijvoorbeeld angst voorkomen, aardig gevonden worden of beter in je vel komen te zitten. CGt staat daarom stil bij de vraag: ‘wat is nu het effect van jouw gedrag (en beoordelingsprocessen) op hetgeen jij wilt bereiken en op jouw emotionele leven?’.

Na een therapie bij Prisma-Noord is de blik op jezelf aangepakt en is jouw gedrag dusdanig bijgestuurd dat de klachten waarvoor jij kwam verholpen zijn. Therapie heeft een positief effect op jouw emoties (angst, somberheid, boosheid) de manier waarop je jezelf beoordeeld (adequaat), en de manier waarop je jezelf binnen jouw omgeving gedraagt (afgestemd).

ehealth, beeldbellen en wandelen

Therapiesessies kunnen op verschillende manieren vormgegeven worden. Psychologenpraktijk Prisma-Noord integreert bijvoorbeeld regelmatig EHealth tijdens de behandeling. EHealth is online te volgen internettherapie en is veelal een extra aanvulling op de gesprekstherapie. Er zijn veel verschillende modules die gevolgd kunnen worden en een module kan op verschillende momenten tijdens de behandeling gestart worden. We beslissen gezamenlijk wat het beste past en wanneer je ermee kan beginnen. Je kan de internettherapie in je eigen tijd en in je eigen tempo volgen. Zodra er een intake-afspraak gepland is bij Prisma-Noord kan je alvast zelfstandig starten met een van de online therapiemodules. Ga daarover met ons in overleg. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende online therapiemodules.

Het is bij de praktijk tevens mogelijk therapie te volgens middels beeldbellen. Je krijgt kort voor de afspraak een email toegestuurd en middels één klik komt er een beveiligde beeldbelverbinding tot stand. Therapiesessies zijn tevens wandelend mogelijk. Geef je voorkeur bij jouw behandelaar aan. In principe gaan we ervan uit dat we de therapiesessies op de praktijk doen.

+ klik hier voor informatie over de verschillende EHealth programma's

Prisma-Noord past E-Health toe middels Therapieland.

Hieronder vind je een overzicht van de diverse EHealth modules welke bij Prisma-Noord kan volgen. Heb je vragen, neem dan gerust contact op.

Modules gericht op een psychisch syndroom

 • MODULE DWANG

Cliënt vermindert zijn dwanggedachten en dwangrituelen d.m.v. psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie.

 • MODULE PANIEK

De cliënt gaat d.m.v. psycho-educatie en oefeningen aan de slag met paniekklachten.

 • MODULE OVERSPANNING EN BURN-OUT

Een stappenplan om te herstellen van een Burn-out. De cliënt krijgt psycho-educatie en leert vaardigheden om weer gezond en vitaal te worden en te blijven.

 • MODULE PIEKEREN

Cliënt krijgt inzicht in overtuigingen over piekeren en handvatten om ermee om te gaan.

 • MODULE SOCIALE ANGST

De cliënt gaat d.m.v. taakconcentratie en cognitieve gedragstherapie aan de slag met sociale angstklachten.

 • MODULE DEPRESSIE – CGT

Cliënt vermindert d.m.v. activatie, structuur en anders leren denken zijn depressieve klachten. Depressieve mensen hebben in de regelen een onrealistische negatieve kijk op zichzelf, de wereld en hun toekomst. Door middel van Cognitieve-Gedragstherapie pluizen we dit verder uit.

 • MODULE DEPRESSIE – IPT

Het CGT programma met extra, uitgebreide aandacht voor het opbouwen  van en investeren in een sociale omgeving.

 • MODULE AD(H)D

Dit programma is voor én door mensen met (klachten van) ADHD samengesteld en ontwikkeld. Onderdelen zijn Organiseren & Plannen en afleiding verminderen.

 • MODULE AUTISME

Cliënt krijgt uitleg over autisme, er wordt ingegaan op acceptatie en verwerking en er worden handvatten geboden hoe om te gaan met autisme.

Modules gericht op het veranderen van langdurige problematische patronen

 • MODULE SCHEMATHERAPIE

De cliënt leert over schema’s, modi en coping. Ter voorbereiding op schematherapie. In Schematherapie worden langdurige problematische patronen Schema’s genoemd. Dit is bijvoorbeeld Verlatingsangst, Extreem hoge eisen of het gevoel Minderwaardig te zijn. Je leert je Schema’s in kaart te brengen en bij te sturen naar meer gezonde patronen.

 • MODULE ZELFBEELD

De cliënt krijgt psycho-educatie en praktische oefeningen om het zelfbeeld te verbeteren. Het programma is gebaseerd op Cognitieve-Gedragstherapie en daarmee praktisch en pragmatisch.

 • MODULE ZELFCOMPASSIE

In dit programma leer je met jezelf mee te leven en milder te zijn voor jezelf. Ten opzichte van de module Zelfbeeld heeft deze module meer elementen van Mindfulness, zingeving en spiritualiteit.

Ondersteunende modules ten behoeve van psychische gezondheid

 • MODULE G-SCHEMA COMPLEET

Het G-schema is de basis van Cognitieve-Gedragstherapie. Met dit schema breng je problematische overtuiging over jezelf precies in kaart. Vervolgens ga je deze overtuigingen veranderen door ze kritisch te bevragen en te onderzoeken.

 • MODULE ALCOHOL ONDER CONTROLE

De cliënt zal werken aan het verminderen van ongewenst alcoholgebruik, d.m.v. zelfcontrole en Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

 • MODULE MIDDELENGEBRUIK

Dit is een module voor mensen met een verslaving, ontwikkeld op basis van het Handboek Cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken.

 • MODULE LEKKER SLAPEN

Beter leren slapen, d.m.v. slaapgewoontes, ontspanning en gedachten ombuigen.

 • MODULE SLAAPRESTRICTIE

Programma voor slaaprestrictie met als doel slaap te verbeteren Deze module is intensiever dan de module Lekker Slapen en bedoelt voor mensen met meer ernstige slaapproblemen.

 • MODULE MINDFULNESS

Mindfulness programma met uitleg en oefeningen om dagelijks aan de slag te gaan met aandachtstraining. Bij Mindfulness richt je jezelf op het aandachtsvol waarnemen op wat in het hier en nu gebeurd. Dit leer je te doen met een accepterende en oordeelsvrije houding. Mindfulness is heeft veel elementen van meditatie.

 • MODULE ONTSPANNING

De cliënt krijgt verschillende ontspanningsoefeningen aangereikt om spanning te leren waarnemen en te kunnen verminderen.

 • MODULE OPKOMEN VOOR JEZELF

De cliënt krijgt handvatten om grenzen te stellen, assertief te zijn en voor zichzelf op te komen.

 • MODULE PLANNING & STRUCTUUR

Praktisch programma om meer structuur aan te brengen in de dag.

 • MODULE SLECHTE GEWOONTES

Deze module is gericht op het verminderen van slechte gewoontes zoals roken, nagelbijten of haren uittrekken.

 • MODULE TERUGVALPREVENTIE

De cliënt leert voor zichzelf een terugval te herkennen, te beschrijven en verschillende manieren te beschrijven om terugval te voorkomen.

 • MODULE STRESSLES

Dit programma is bedoeld voor iedereen die last heeft van stressklachten.

 • MODULE DAGSTRUCTUUR

Praktisch programma om meer structuur aan te brengen in de dag. Het hebben van onvoldoende structuur kan een belangrijke factor zijn in het onderhouden van psychische klachten.

ADHD/ADD

Psychologenpraktijk Prisma-Noord kan onderzoeken of er sprake is van ADHD/ADD. Vervolgens hebben wij passende therapieën met diverse behandelopties. Voor eventuele farmacotherapie (medicatie) werkt Prisma-Noord nauw samen met Dr. Michaela Pronk-Preuss van Praktijk M3. De overige behandelvormen bieden wij zelf aan. Kijk daarvoor bij behandelprogramma’s verderop op deze pagina.

Iedereen met ADHD/ADD is anders. Er zijn verschillende therapievormen om het te behandelen en Prisma-Noord heeft daarin een breed aanbod. Gezamenlijk kijken wat je nodig hebt en welke behandeling het beste bij je aansluit.

VOORBEELDEN VAN KLACHTEN DIE KUNNEN VOORKOMEN:

INTERPRETATIE

-ik faal
-ik ben niet de moeite waard
-ik val een keer door de mand
-ik moet de beste zijn
-ik word persoonlijk aangevallen
-ik ben een ‘loser’
-ik heb een ziekte
-ik word gek
-fouten maken is falen
-ik ben onaantrekkelijk

GEDRAG

-contacten mijden
-meer conflicten
-aan anderen vastklampen
-geen ‘nee’ kunnen zeggen
-geen rust kunnen pakken
-conflicten vermijden
-deur niet uitkomen
-vaak handelingen herhalen
-minder durven
-passief zijn
-snel fel zijn

EMOTIE

-je somber voelen
-paniekerig zijn
-bang onder mensen
-vaak onrustig
-steeds verdrietig
-vaak onzeker
-nergens zin in
-ziet op tegen werk
-snel boos
-gejaagd voelen
-ongelukkig voelen

+ klik hier voor het behandelprogramma: agressie

De behandeling bestaat uit 8 tot 12 individuele sessies waarin situaties worden geanalyseerd en concrete vaardigheden worden aangeleerd om beter om te gaan met boosheid, frustratie en agressie. Er zijn opdrachten buiten de sessies om en je krijgt daarbij concrete handvatten. Zowel jijzelf als jouw omgeving zullen snel resultaat zien. In deze therapie leer je:

 • signalen van boosheid en frustratie tijdig te herkennen
 • risicosituaties te kennen en te herkennen
 • diverse vaardigheden om beter met boosheid om te gaan
 • zich adequater te uiten en minder agressief te reageren
 • technieken om je te ontspanning en frustratie te verminderen
 • zich minder snel aangevallen te voelen en beter met gevoel van onrecht om te kunnen gaan
+ klik hier voor het behandelpramma: een negatief zelfbeeld

Tijdens het behandelprogramma een Negatief Zelfbeeld ga je aan de hand van een werkboek aan de slag. De therapie is een proces waar je instapt en diverse fases in doorloopt. Er wordt van je verwacht dat je buiten de sessies om, d.m.v. huiswerk, vijf dagen per week 15 tot 30 minuten aan je veranderproces werkt.  Naast het werkboek zullen tijdens de therapie nog andere werkzame verandermethodieken aan de orde komen. Het werkboek bestaat uit:

 • Wat is een zelfbeeld en hoe ontstaat het
 • Werken met een witboek en leren kijken door een andere bril
 • Positieve eigenschappen (h)erkennen
 • Gedrag veranderen
 • Omgaan met kritiek
 • Hoge eisen & perfectionsme
 • Op naar de toekomst en voorkomen van terugval
+ klik hier voor het behandelprogramma: Burn-out

Dit behandelprogramma voorkomt volledige uitval of helpt jou terug te komen van een burn-out. Je wordt begeleid bij de te nemen stappen van een eventueel re-integratietraject. Het programma bestaat uit:

 • wat stress (of burn-out) precies inhoudt
 • leefstijltraining
 • een Terug-Val-Preventie plan (T.V.P.) opstellen; stressignalen inventariseren, eerder herkennen en er naar handelen
 • inzicht te krijgen in uw eigen aandeel
 • assertief zijn en hulp kunnen vragen
 • uw werkomgeving te analyseren
 • uzelf en uw valkuilen te analyseren
 • het onderzoeken en veranderen van belemmerende overtuigingen (bijvoorbeeld hoge eisen)
 • realistisch denken
 • ontspanningsoefening/mindfulness
 • timemanagement (optioneel)
 • stappenplan werkhervatting (optioneel)

Indien nodig onderhoudt Psy-Noord contact met werkgevers en bedrijfsartsen.

+ klik hier voor het behandelprogramma: AD(H)D

Dit behandelprogramma is erop gericht om de negatieve effecten van ADHD zo veel mogelijk te bepreken. Wanneer je zeer veel last hebt van ADHD, is de eerst aangewezen behandeling medicatie. Sommige mensen wensen geen medicatie te gebruiken en willen het liever een therapie volgen. Voor andere is medicatie alleen niet voldoende en is therapie een wenselijke aanvulling.

De behandeling is opgebouwd uit vier elementen. Een groot deel is gedragsgericht, oftewel zaken anders doen. De laatste fase is gericht op het effect dat ADHD heeft op het zelfbeeld heeft. Veel mensen met ADHD hebben hun hele leven negatieve commentaren gekregen (‘let toch eens op’, ‘ben je nu weer wat kwijt/vergeten’, ‘zit toch eens stil’, ‘denk toch eens een keer na’, enzovoort). Dit heeft impact op hoe je naar jezelf kijkt.

De onderdelen van het behandelprogramma zijn.

 • Wat is ADHD precies
 • Alternatieven voor medicatie (sport en mindfulness)
 • Organiseren & Plannen (agendabeheer, prioriteiten stellen, probleemoplossing, sorteersysteem)
 • Afleidbaarheid verminderen (werken binnen je aandacht spanne, je omgeving aanpassen)
 • Cognitieve therapie (negatieve gedachten identificeren en bijsturen)
+ Klik hier voor meer informatie over EMDR

EMDR is een behandeling gericht op het minder emotioneel beladen maken van (traumatische) ervaringen. Tevens kunnen andere ervaringen welke nog forse impact hebben op jouw dagelijks  leven met EMDR behandeld worden:

 • Seksuele-, fysieke- en psychische mishandeling
 • Pestervaringen
 • Faalervaringen en faalangst
 • Ervaringen welke veel angst gegeven hebben of nog angst geven (fobieën, paniekklachten, vliegangst, enzovoort)
 • Emotionele verwaarlozing, een zeer strenge of anderszins eisende opvoeding.

Klik hier voor nog meer achtergrond informatie over EMDR. Tevens kun je hier erg interessante filmpjes vinden over EMDR.

Heb je vragen over EMDR, neem gerust contact op met Prisma-Noord.

Psychologenpraktijk Prisma-Noord is onderdeel van de gehele gezondheidszorg in Nederland. Hierdoor heeft de praktijk zich te houden aan diverse wet- en regelgeving. Daar dienen (en willen) wij transparant over te zijn. Hieronder kunt u informatie vinden over rechten en plichten van onze praktijk, en de rechten en plichten van de cliënten. 

Psychologenpraktijk Prisma-Noord heeft een kwaliteitsstatuut opgesteld. Deze is aanwezig binnen de praktijk en kunt u op verzoek inzien.

 

Hieronder vind je verdere informatie over:

 • De richtlijnen en standaarden waar Prisma-Noord mee werkt
 • De samenwerking met zorgpartners, zoals de huisarts
 • Kwaliteitsonderzoek middels vragenlijsten
 • Onze Privacy Policy
 • De klachtenregeling
+ RICHTLIJNEN EN STANDAARDEN

Richtlijnen en standaarden

Behandelingen bij Prisma-Noord worden uitgevoerd volgens de multidisciplinaire richtlijnen en meest actuele zorg- en kwaliteitsstandaarden. Hiermee wordt de cliënt een bewezen effectieve therapie aangeboden en werken wij continue aan kwalitatief goede zorg.

De informatie uit de standaarden is voor patiënten en naasten ook toegankelijk op Thuisarts.nl, een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. Op basis van elke standaard is op deze website informatie over het betreffende onderwerp toegevoegd of aangepast. Hierdoor is veel patiëntenvoorlichting over psychische aandoeningen ook via Thuisarts.nl te raadplegen.

Psychologenpraktijk Prisma-Noord hanteert de belangrijke stelregel dat elk mens is uniek en zo benaderen dient te worden. Wij hechten erg aan ons eigen professionele oordeel. Een behandeling zal op die wijze vormgegeven worden waarvan wij denken dat deze de cliënt het beste helpt. Waar nodig integreren we verschillende behandelvormen met elkaar en wijken wij indien nodig af van gestelde standaarden en richtlijnen. Dit doen wij natuurlijk altijd onderbouwd en verantwoord.

+ SAMENWERKEN MET ANDERE ZORGPARTNERS

Samenwerking met andere zorgpartners

Indien nodig of gewenst werkt Psychologenpraktijk Prisma-Noord samen met collega-zorgverleners. Wij hebben korte lijnen met zowel collega’s in de Basis-GGZ, de gespecialiseerde GGZ, maatschappelijk werk en wijkteams. Alle beslissing over het betrekken of consulteren van, en informatie uitwisselen met collega-zorgverleners worden samen en met toestemming van de cliënt gedaan. Alleen relevante informatie wordt gedeeld. Er wordt door Prisma-Noord zorgvuldig omgegaan met privacy gevoelige informatie. Veelal hebben wij telefonisch of (beveiligd) e-mail contact met collega-zorgverleners. Het kan voorkomen dat bij een overdracht van de behandeling naar een andere zorgverlener er een afspraak plaatsvindt met tegelijk de cliënt, de behandelaar van Prisma-Noord en de nieuwe zorgverlener.

Samenwerken met de huisarts en POH-GGZ

Psychologenpraktijk Prisma-Noord heeft nauw contact met de huisarts of POH-GGZ. De huisarts verwijst en daarom worden gegevens over de cliënt gedeeld met de huisarts tenzij de cliënt expliciet geen toestemming hiervoor geeft . Na het intakegesprek sturen wij het behandelplan naar de huisarts. Het behandelplan bevat de diagnose, de beschrijving van de klachten, welke omstandigheden een rol spelen in de klachten, de doelen van de behandeling en het plan van aanpak. Na afronding van de behandeling ontvangt de huisarts een afsluitbrief met het beloop van de behandeling, de stand van zaken bij afronding en eventuele advies voor verdere begeleiding. Tussentijd kan Prisma-Noord tevens overleggen de huisarts. Bijvoorbeeld als medicatie of het betrekken van een andere zorgverlener gewenst is. Alles vindt in overleg en met toestemming van de cliënt plaats. Verder bestaat de mogelijkheid dat Prisma-Noord vooraf geconsulteerd worden door de huisarts of POH-GGZ in geval er twijfel bestaat over de wenselijkheid van een verwijzing.

+ Kwaliteitsonderzoek middels vragenlijsten

BEHANDELEFFECT

Voor en na een behandeling bij Psy-Noord wordt er een vragenlijst afgenomen om het behandeleffect te meten. Wij doen dit middels de OQ-45. Deze vragenlijst meet ernst van de symptomen (angst/depressie) en het sociaal en maatschappelijk functioneren. Soms wordt de OQ-45 tussentijds afgenomen om te beoordelen of de therapie het gewenste effect heeft

CLIËNTENERVARINGEN

Wanneer het de behandeling beëindigd is, wordt middels de CQi-GGZ de behandeling door de cliënt geëvalueerd. Deze vragenlijst kijkt naar de bejegening, voorlichting, samenwerking, keuzevrijheid en aanpak van de therapeut. Tevens wordt er gevraagd de behandeling te beoordelen middels een cijfer.

+ Privacy Policy, rechten en plichten cliënt

Privacy Policy psychologenpraktijk Prisma-Noord

Psychologenpraktijk Prisma-Noord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologenpraktijk Prisma-Noord  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Psychologenpraktijk Prisma-Noord zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en houden wij ons aan de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Deze regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt, het recht op een second opinion, het inzagerecht van patiënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten als zij niet zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden.

 

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de gegevens welke vermeldt staan op onze contactpagina.

BIJ KLACHTEN OVER ONZE ZORG

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Prisma-Noord is daarom voor een klachtenregeling aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (het N.I.P) Wij proberen er natuurlijk eerst met jou uit te komen. Lukt dit niet kan je de klacht voorleggen bij de klachtencommissie van het N.I.P..

 

Klachtenregeling Prisma-Noord (klik op het logo hieronder)

Behandelteam Prisma-Noord

Jeroen Vermeulen – GZ-psycholoog

BIG: 19916987825

+ Lees meer

Jeroen Vermeulen, eigenaar en oprichter van psychologenpraktijk Prisma-Noord, is sinds 2004 werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Voor het opzetten van zijn eigen psychologen praktijk was hij werkzaam bij De Hoofdlijn (reguliere GGZ)  en De Waag (forensische GGZ).

Op dinsdag en donderdag is hij werkzaam in de praktijk.

Tijdens zijn loopbaan heeft Jeroen Vermeulen de volgende opleidingen afgerond:

 • Gezondheidszorg psycholoog
 • Master Klinische psychologie
 • Basiscursus cognitieve-gedragstherapie
 • EMDR Europe Practitioner
 • ARopMaat (Agressie Regulatie op Maat) behandelaar
 • Motiverende gespreksvoering
 • Groepsdynamica en interactietraining

Petra Rehwinkel – Psychotherapeut

BIG: 19920749416

+ Lees meer

Petra Rehwinkel is sinds 1998 werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Zij is tevens werkzaam als psychotherapeut bij forensische polikliniek De Waag. Verder heeft zij gewerkt bij H.S.K. en Kenter, instellingen voor arbeidsgerelateerde problematiek.

Op maandag is zij werkzaam in de praktijk.

Tijdens Haar loopbaan heeft Petra Rehwinkel de volgende opleidingen afgerond:

 • Psychotherapeut
 • Cognitieve-gedragstherapeut
 • Master Klinische psychologie
 • EMDR-behandelaar.
 • Train de trainer in Motiverende gespreksvoering

Esther Croese – Klinisch Psycholoog

BIG: 39916869325

+ Lees meer

Esther Croese is sinds 2005 werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Zij is tevens werkzaam als klinisch psycholoog in het Diakonessenhuis in Utrecht. Verder heeft zij gewerkt bij Arkin en in een psychologenpraktijk.

Op woensdag-, vrijdag- en zaterdagochtend is zij werkzaam in de praktijk.

Tijdens haar loopbaan heeft Esther Croese de volgende opleidingen afgerond:

 • Psychotherapeut/Klinisch psycholoog
 • emdr behandelaar
 • GZ psycholoog
 • Master Klinische psychologie